Zagrozenie wybuchu gazu

ATEX – jest ostatnie dyrektywa Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, które musi robić wszystek towar, przeznaczony do wprowadzania w okolicach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe uregulowane są w granicach powiązanych z obecną zasadą. Natomiast wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą być tematem regulacji wewnętrznych, które obowiązują w innych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje też nie mogą i być niezgodne z poradą, a nie posiadają prawa podnosić jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak więc każdy towar "ATEXowy", jaki stał oznaczony symbolem Ex musiał na starcie zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A ponadto przejść procedurę lub istnieje spójny z zwykłym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w możliwościach regionach UE były duże ograniczenia w prostym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W wypadku urządzeń używanych do książce w dziedzinach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która utkwiła w bycie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka stanowiła nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w znaczeniach pracy, w których możemy trafić na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została zawarta w bycie teraz w 2003 roku. Druga dyrektywa została uchwalona przez Ministerstwo Gospodarki, Funkcji oraz Formy Społecznej 29 maja 2003 roku oraz działała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. weszło w życie nowe, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, powiązanych z propozycją spotkania się atmosferą wybuchową w znaczeniu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.