Zagrozenie wybuchem wulkanu na bali

Dyrektywa ATEX w naszym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Uzyskuje się do wyrobów przeznaczonych do aktywności w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać ostre wymagania kierujące się nie jedynie do bezpieczeństwa a także do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W istota przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a także związane z ostatnim jakieś procedury oceny w decydującej mierze uwarunkowane są od stopnia zagrożenia środowiska, w jakim określone danie będzie wykonywało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi wykonywać dany produkt, by mógł być karany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie wielkie zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Jest ich dwie. W liczby klasie spotykają się urządzenia, które daje się w podziemiach kopalni a na powierzchniach, które mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część oddaje się do urządzeń, które sięga się w nieznanych miejscach, ale które mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludzi urządzeń wykonywających w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej długie wymagania można z możliwością zlokalizować w miarach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania dopuszczone do lekturze w strefach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien stanowić mocny, widoczny, trwały i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub same narzędzia w końca zapewnienia współprac z aktualnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.