Zagrozenie wybuchem gazu

Urządzenia dedykowane do działalności w powierzchni zagrożenia wybuchem powinny osiągać najwyższe normy bezpieczeństwa. Dyrektywa Unii Europejskiej ATEX (od fr. Atmosphères Explosibles) – definiuje wymagania zasadnicze, które musi spełniać wszystek produkt, oddany do wdrażania w przestrzeniach zagrożenia wybuchem.

Istnieje wiele norm powiązanych z tą radą, która stosuje szczegółowe wymagania jeżeli chodzi o jedne produkty. Natomiast warunki, które nie są objęte ani dyrektywą ani normami potrafią być przedmiotem regulacji wewnętrznych niezbędnych w jednych krajach członkowskich. Regulacje te nie mogą natomiast być różne z zasadą, i nie mogą zwiększać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE wymaga znakowania CE. Produkt "ATEX-owy", który został oznaczony symbolem Ex musiał wcześniej zostać przez producenta oznakowany znakiem CE i doświadczyć procedurę oceny zgód z zwykłym udziałem wybranej jednostki notyfikowanej. Na starcie XX wieku, kiedy w kopalniach węgla nie przywiązywano ogromnego miejsca do korzystania odpowiednich olejów maszynowych, dochodziło więc do wielu pożarów oraz eksplozji, których winą były oleje palne i tworzący się metan. Jako, że problem jest matką wynalazków, więc po wielu przypadkach zastosowano inne typy olejów, oleje wodne, jakie nie potęgowały efektu wybuchu metanu. W dalszym aspekcie rozwoju kopalń zaczęto stosować urządzenia wentylacyjne, alarmy i filtry metanowe. Wybrany model historyczny jest drinkiem z wielu potwierdzeń, że dopasowywanie się do dużych wartości, powiązanych z efektami w przestrzeni zagrożenia początkiem jest prawdziwym obowiązkiem każdego pracodawcy oraz pracownika. Brak tego obowiązku powoduje zarówno straty w ludziach, jak i materialne. ATEKS, jak przynosi jego nazwa, nie jest wymysłem Unii Europejskiej, lecz wektorem zmian cierpiącym na końca eliminację zagrożeń przed pojawieniem się ich. Podawanie się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa jest naczelną zasadą zachowania życia. Choć wypadki wydają zdarzać się rzadko, to przecież głównymi przyczynami zawsze są chęci szybkiego wykonania pracy, niezwracanie się do norm etc. Kojarzenie się do informacji ATEX i umów z nią związanych jest ważnym wymogiem dla przemysłu produkcyjnego i wydobywczego oraz usług związanych ze dziedziną zagrożenia wybuchem ( w ostatnim dystrybucja paliw) etc. Pamiętaj! Nie tylko przyjmuj się do korzystania produktów z dobrymi ilościami, ale przemyśl następstwa swoich wad!