Home Uncategorized Wentylator przeciwwybuchowe

Wentylator przeciwwybuchowe

written by diana Czerwiec 22, 2017

Budowa obiektu przemysłowego wymaga między drugimi jego oceny pod względem zagrożenia wybuchem. Zagrożenie występuje gdy produkcja, przechowywanie lub używanie substancji w ścisłej przerwie w zestawieniu z powietrzem wytworzy mieszaninę wybuchową.

 

Projektowanie musi uwzględniać zabezpieczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. W relacji od działu przemysłu oraz stanu zagrożenia wybuchem należy wprowadzić dobre zabezpieczenia. Klasyfikując strefy zagrożenia należy:
-zidentyfikować przestrzeń zagrożoną wybuchem,
-sklasyfikować tę dziedzina,
-zaznaczyć rozmiar i układ,
-opracować dokumentację.

Prawidłowa klasyfikacja kupi na wprowadzenie jedynego rozwiązania dla strefy zagrożonej, minimalizując ryzyko, natomiast tymże jedynym zapewnić bezpieczną funkcję w konkretnym terenie. Określając strefy zagrożenia należy zastosować urządzenia odpowiedniej kategorii, w owym nie wolno sprzętu niższej kategorii użyć do przestrzeni wyższego ryzyka. Producent urządzeń dedykowanych do montażu w przestrzeniach zagrożenia musi dobrać odpowiednie certyfikaty i Informację Zgodności dla każdego produktu. Dodatkowo potrzebne jest zamontowanie systemu bezpieczeństwa wybuchowego, który ogranicza zasięg zniszczenia i wspomaga akcję ratunkową. Nie istnieje możliwe całkowite wyeliminowanie zagrożenia wybuchowego, ważna jednak zminimalizować ryzyko wystąpienia i minimalizować skutki wybuchów.

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe dzielimy na aktywne i pasywne. Pasywne zabezpieczenia przeciwwybuchowe nie wymagają działania systemów elektrycznych czy elektronicznych wykorzystując zjawiska fizyczne. Zabezpieczenia aktywne zaopatrzone w normalne czujniki analizują sytuację, uczestnicząc w podjęciu decyzji o sposobie minimalizacji zagrożenia. Samym z zastrzeżeń aktywnych jest automatyczny system tłumienia wybuchu HRD. System HRD zawiera: czujniki wybuchu, centrale sterujące, butle hrd, dysze nierdzewne lub mosiężne. Czujniki wybuchu pozwalają na wczesne wykrycie wybuchu i przekazanie danej do osoby centralnej. Butla hrd w ciągu tworzonym w milisekundach wtryskuje proszek gaszący do przechowywanego urządzenia. System ten ukazuje się dużo długą niezawodnością błyskawiczną reakcją. Prawdopodobnie być wykorzystywany w i na zewnątrz obiektów. Funkcjonalna oraz duża instalacja i wymiana po zadziałaniu jest atutem przemawiającym za wyborem takiego rozwiązania.

0 comment