Wentylator przeciwwybuchowe

Budowa obiektu przemysłowego wymaga między drugimi jego oceny pod względem zagrożenia wybuchem. Zagrożenie występuje gdy produkcja, przechowywanie lub używanie substancji w ścisłej przerwie w zestawieniu z powietrzem wytworzy mieszaninę wybuchową.

 

Projektowanie musi uwzględniać zabezpieczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. W relacji od działu przemysłu oraz stanu zagrożenia wybuchem należy wprowadzić dobre zabezpieczenia. Klasyfikując strefy zagrożenia należy:
-zidentyfikować przestrzeń zagrożoną wybuchem,
-sklasyfikować tę dziedzina,
-zaznaczyć rozmiar i układ,
-opracować dokumentację.

Prawidłowa klasyfikacja kupi na wprowadzenie jedynego rozwiązania dla strefy zagrożonej, minimalizując ryzyko, natomiast tymże jedynym zapewnić bezpieczną funkcję w konkretnym terenie. Określając strefy zagrożenia należy zastosować urządzenia odpowiedniej kategorii, w owym nie wolno sprzętu niższej kategorii użyć do przestrzeni wyższego ryzyka. Producent urządzeń dedykowanych do montażu w przestrzeniach zagrożenia musi dobrać odpowiednie certyfikaty i Informację Zgodności dla każdego produktu. Dodatkowo potrzebne jest zamontowanie systemu bezpieczeństwa wybuchowego, który ogranicza zasięg zniszczenia i wspomaga akcję ratunkową. Nie istnieje możliwe całkowite wyeliminowanie zagrożenia wybuchowego, ważna jednak zminimalizować ryzyko wystąpienia i minimalizować skutki wybuchów.

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe dzielimy na aktywne i pasywne. Pasywne zabezpieczenia przeciwwybuchowe nie wymagają działania systemów elektrycznych czy elektronicznych wykorzystując zjawiska fizyczne. Zabezpieczenia aktywne zaopatrzone w normalne czujniki analizują sytuację, uczestnicząc w podjęciu decyzji o sposobie minimalizacji zagrożenia. Samym z zastrzeżeń aktywnych jest automatyczny system tłumienia wybuchu HRD. System HRD zawiera: czujniki wybuchu, centrale sterujące, butle hrd, dysze nierdzewne lub mosiężne. Czujniki wybuchu pozwalają na wczesne wykrycie wybuchu i przekazanie danej do osoby centralnej. Butla hrd w ciągu tworzonym w milisekundach wtryskuje proszek gaszący do przechowywanego urządzenia. System ten ukazuje się dużo długą niezawodnością błyskawiczną reakcją. Prawdopodobnie być wykorzystywany w i na zewnątrz obiektów. Funkcjonalna oraz duża instalacja i wymiana po zadziałaniu jest atutem przemawiającym za wyborem takiego rozwiązania.