Wentylacja jednorurowa

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje istotne zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja musi być skonstruowana zgodnie z obecnymi normami ustanowionymi w zasadzie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja oraz ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać skuteczne formy ochrony instalacji przed wybuchem musimy zidentyfikować, a też ocenić jej najczulsze punkty. W niniejszym kierunku przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na poziomie wykonawczym. Materiał ten posiada dla przedsiębiorstwa cieszącego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich nauczeniu do programu zostanie zaprojektowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zmniejszenie ryzyka wybuchu W charakterze ograniczenia ryzyka wystąpienia wybuchu, w tworzonych instalacjach, stosowane są takie rozwiązania jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady dane do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z istoty sytuacje nie jest możliwe by do jednego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Stąd też, razem z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania robione są w układzie „pod klucz”. Nazywa to, iż specjaliści biorą pełną odpowiedzialność za kompleksową realizację wszystkiego z etapów inwestycji – od projektu, przez produkcję każdych elementów układu, po montaż i uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został zamontowany na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a i skuteczności odpylania. Działania te dają spodziewany wynik finansowy, i przede każdym dodają się do ochrony środowiska naturalnego naszego kraju.

Skuteczne, i dodatkowo bardzo efektywnie Materiał filtracyjny ma najważniejszy element skutecznej, i tym tymże sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Właściwie dobrany gwarantuje wysoką czystość odpylonego powietrza nie biorąc pod opiekę warunków pracy. Tylko dlatego inżynierowie za wszelkim razem wybierają to pod kątem danej inwestycji.