Uszynienie i uziemienie

Electrostatic earthing to uziemienie elektrostatyczne, które stosowane jest w transporcie oraz wszelkiego rodzaju obróbkach palnych cieczy, proszków oraz gazów. Uziemienie elektrostatyczne w szerokim stopniu minimalizują ryzyko wybuchu lub zapłonu różnego typu substancji palnych w produktu przeskoku iskry . Niekontrolowane rozładowanie może spowodować zapłon mieszaniny cieczy i pośpiechu zaś tym jedynym powstanie eksplozji.

Oczywiście istnieje możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa samozapłonu oraz wybuchu. Aby istniałoby wówczas możliwe przewożone konstrukcje powinny posiadać znaczące uziemienie, czy inaczej mówiąc kontrolowane odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tego standardu uziemienie elektrostatyczne znacząco ograniczy ryzyko powstania wybuchu przewożonych substancji palnych. Tego standardu proste uziemienia opierają się z zacisku uziemiającego również z przewodu. Przewody wykorzystywane w uziemieniu cechują się niską opornością elektryczną i niezwykle dużą siłą na mechaniczne uszkodzenia. Można oczywiście zastosować bardziej złożone uziemienie będące system ochron, który daje na transport lub dozowanie produktu jedynie w punkcie gdy uziemienie zostało prawidłowo podpięte. Zastanawiasz się z pewnością kiedy rzuca się tego rodzaju uziemienia? Najczęściej stosuje się ich podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek i na przykład elementów instalacji procesowych. Do stworzenia zagrożenia wybuchem prowadzi również mieszanie i rozpylanie czy pompowanie innego typu substancji łatwopalnych. W momencie ingerencji w substancje łatwopalne powstają ładunki elektryczne poprzez kontakt lub rozdzielenie cząsteczek. Wszędzie gdzie ładunek elektrostatyczny powstaje i gromadzi się w gronie substancji łatwopalnych, dociera do powstania zagrożenia. Podstawową zasadą każdej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest niewątpliwie duży zacisk a właściwie wybrany kabel, dający szansę przewodzenia ładunku elektrycznego do punktu uziemienia. Istotne stanowi obecne, że brane w uziemieniach zaciski i kable muszą spełniać bardzo wymagające wytyczne, skierowane na ulicy testów. Obecnie najlepsze rezultaty przynoszą nowoczesne typy uziemień systemowych.