Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem rozklad materialu

Dyrektywa ATEX zwana też Dyrektywą nowego rozwiązania jest dokumentem, którego nadrzędnym planem jest zbliżenie przepisów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej w obszarze systemów ochronnych i urządzeń, które stosowane są w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ta przede wszystkim określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa, szerokie zakresy wyrobów, a także sposoby wykazywania zgód z podstawowymi wymaganiami bezpieczeństwa. Ważną siłę w dyrektywie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania zgód z wymaganiami bezpieczeństwa. Razem z regułą, że wynik jest identyczny z umową to domniemywa się jego zgodność z pierwszymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń i systemów ochronnych łączonych w okolicach zagrożonych wybuchem spotykają się w Dodatku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, planowaniu i budowie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach powstających z działań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa oraz integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Razem z wskazaniami producent musi dbać o tym by zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez akcesorium oraz sposoby ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Urządzenia i systemy ochronne powinny stanowić właśnie zaprojektowane, aby jak prawidłowo zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Powinny stanowić układane ze nauką wiedzy technicznej. I części oraz podzespoły urządzeń muszą działać bezpiecznie i razem z instrukcją producenta. Wszystkie urządzenie, system obronny i aparatura powinno stanowić oznakowanie CE. Materiały używane do instalacje urządzeń czy systemów ochronnych nie mogą stanowić łatwopalne. Pomiędzy nimi oraz atmosferą nie mogą zachodzić żadne reakcje, jakie mogłyby spowodować potencjalny wybuch. Urządzenia a sposoby ochronne nie mogą wywołać uszkodzenia lub nowych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, iż w skutku ich wpływania nie powstaną za wielkie gorączki oraz promieniowanie. Nie potrafią wykonywać zagrożeń elektrycznych zaś nie mogą powodować sytuacji niebezpiecznych.