Spozycie miesa na swiecie

Sam termin mięso używany istnieje na ogół w znaczeniu kulinarnym oraz ma definicję konglomeratu tkanek, z jakich pierwszą jest tkanka mięśniowa, produkowana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa ciało za sam z dużych składników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa odpowiadają za dostarczanie klientom produktów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako czynnik ludzkiego pokarmu istnieje już z momentów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego okazało się dobrym środkiem na dostarczanie organizmowi dużych dawce energii. Prawdopodobnie przejście na życie mięsa spotkało wtedy w czasie zlodowaceń, kiedy trudniej było zdobyć pokarm roślinny i spożywanie mięsa stawało się drinku z standardowych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez różne ruchy wegetariańskie, których ludzie uważają jedzenie przetworów mięsnych za pracę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów ludzkich. Powstanie wegetarianizmu zostało spowodowane zwróceniem opinie na aspekty przyjazne i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt chowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, skoro jest obecne myśl propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu szacuje się świadome i celowe wyłączenie z stałej diety mięsa, w ostatnim jeszcze ryb i owoców morza.

Weganizm stanowi najbardziej radykalny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu jakichkolwiek produktów pochodzenia zwierzęca, lub nie tylko mięsa, a także jajek, mleka i przetworów mlecznych. Stanowi wówczas poziom życia połączony z jednymi cechami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na terenie subkontynentu indyjskiego, gdzie miał charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się tylko w VI wieku p.n.e., a za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej bierze się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury dobrej i humanitarnej dotyczących wegetarianizmu, nadal większość ludzi spożywa mięsa z ostatnich tychże przyczyn, co w godzinie lodowcowej. Zanim nie zostaną przygotowane satysfakcjonujące dla klientów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa nadal będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi etap będą cieszyły się dużą rzeszą klientów.