Spalenie 7000 kalorii

Zapłodnienie pozaustrojowe to technika wspomagania rozrodu i objawowego leczenia niepłodności. ART (ang. Assisted Reproductive Technologies), czyli wspomaganie rozrodu ma kilka innych sposobów, które przenoszą się na pokładzie komórkowym. Stosuje się spożywa w momencie, jak inne formy pomagania nie udały się.

multivac c100

Naukowcy określają zapłodnienie pozaustrojowe miane IVF (ang. In Vitro Fertilization). Istnieje zatem tytuł łaciński. Badania wyróżnia się na dwa typy. In vivo to doświadczenia, które podejmują się w warunkach laboratoryjnych, wewnątrz organizmu żywego. In vitro to wydarzenia poza organizmem żywym ("na szkle"). Zapłodnienie in vitro polega na wprowadzeniu do zapłodnienia komórki jajowej poza ciałem kobiety. W ostatnim planie posługuje się jej hormony, które sterują procesem owulacji, a wtedy pobiera komórki jajowe i dopełnia je z plemnikami (męskimi komórkami rozrodczymi). Wszystek ten proces wykonywa się w warunkach laboratoryjnych. W okresie, gdy zapłodniona komórka stosuje się dzielić, zarodek transportowany jest do organizmu kobiety, aby mogło uzyskać do jego implementacji (zagnieżdżenia) w macicy. Jeśli się to uda - powstaje ciąża, która już dalej idzie w rodzaj naturalny. W technologii IVF-ET (klasycznej) do zapłodnienia dochodzi samoistnie na dodatkowej szalce, na jakiej wybierają się komórki jajowe i plemniki (50-100 tysiecy). Budują się one ze sobą w czasie 24 godzin dając kilka zarodków. W obecnym planu tworzy się im warunki zbliżone do tych jakie panują w ludzkiego organizmu. Technologia ta stanowi bardzo wykwintna i inwazyjna. Które są wskazania do zapłodnienia in vitro? Początkowo technologia ta dedykowana była dla dziewczyn z uszkodzonymi jajowodami. Już tych poleceń jest sporo i obejmują również czynnik męski. Zapłodnienie in vitro zwykle szanuje się z czterech etapów. Stanowią ostatnie stymulacja hormonalna jajników (w planie produkcji większej liczby komórek jajowych), pobranie męskich i kobiecych komórek rozrodczych, zapłodnienie w warunkach laboratoryjnych oraz implantacja zarodka w gronie matki.