Psychika wikipedia

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem wskazane jest kierowanie urządzeń z certyfikatem ATEX i budowie zaprojektowanych oraz sprawionych razem z informacją ATEX obecną w terenach UE.

W pracy, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) niezbędne jest przede każdym zapewnienie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby szło w duzi sprawnie, konieczne jest przedstawienie odpowiednio dopracowanych i ewentualnie dobrych rozwiązań technologicznych, technicznych i proceduralnych. Jakie to rozwiązania?

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/program_kasowy_pc-pos_7/System PC POS 7 - program kasowy Polkas

Odpylanie ATEX w pracy W praktyce odpylanie ATEX (dobre z europejskimi dyrektywami) ogranicza się do: - stosowania odciągów miejscowych, jakie należy usytuować w pobliżu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na których robią się skupiska pyłu (na przykład wokół obrabiarek), do tego przedmiocie należy użyć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących urządzeń i samej instalacji odpylającej, gdyż ona dodatkowo może wykonywać ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu zdarzeniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i zabezpieczenia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i narzędzi odpylających zaprojektowanych razem z poradą ATEX i potrafiących dobre certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w systemy gaszenia (skier i / lub pożaru) wewnątrz samych instalacji.