Przemysl chemiczny lista filadelfijska

W obiektach przemysłowych, zwłaszcza tych połączonych z branżą chemiczną, elektryczną i gazowniczą, zachodzi ryzyko poważnych wypadków takich jak pożary, wyciek niebezpiecznych substancji, które potrafią zrealizować się poważnymi konsekwencjami dla wielu pracowników obiektu, a też środowiska. Z wielu statystyk wynika, że największy problem jest w cieniu całych stylów zarządzania ryzykiem, i bezpieczeństwo procesowe zależy teraz od zarządzania tym składnikiem.

Przy zarządzaniu ryzykiem stawia się różne metody, oparte na kalkulacjach prawdopodobieństwa zajścia danych zdarzeń. Są ostatnie technologie porównawcze z różnymi podobnymi obiektami, przeglądowe i analityczne. Ponadto skutki potencjalnych wypadków i kwalifikuje się na jakości, według stopnia stwarzanego zagrożenia. Nie nazywa to oczywiście, że ważna nie brać pod uwagę zagrożeń o mniejszym poziomie konsekwencji - należy unikać każdej negatywnej ewentualności.

Process safety to bezpieczeństwo procesowe u którego podstawą jest regularnie przeprowadzanie szkoleń załogi, i ludzie odpowiedzialni za samo bezpieczeństwo procesowe powinno stanowić sprawdzonymi zawodowcami. Nie dokładnie pomijać tego wymiaru przy tworzeniu i dodawaniu kadry obiektu przemysłowego. Inne elementy również trzeba wziąć pod uwagę. Konserwacje obiektu w podobnych odstępach czasowych, zapewnienie odpowiedniej ilości oraz formie sprzętu, stworzenie możliwości eliminacji skutków wypadku (np. gaśnice w sensie minimalizacji pożaru), drogi ewakuacyjne, to właśnie strona spośród obecnego co powinien przebywać pod opiekę rozważny kierownik obiektu. Następstwa zlekceważenia ryzyka powodują najczęściej zamknięcie obiektu na wynik reperkusji prawych i kar, konieczność wypłacenia odszkodowań ludziom i ludziom okolic fabryk którzy ucierpieli może pochłonąć większość finansów danych na punkty rozwojowe. Zachowane bezpieczeństwo procesowe i chronienie o jego pewną jakość powinny mieć same z istotniejszych czynników zarządzania każdego obiektu.