Programy unijne dla malych srednich przedsiebiorstw

Symfonia pomysł to pakiet, który wspomaga zarządzanie w średnich i średnich firmach. Stanowi o ważny polski zintegrowany pakiet, jaki stał napisany specjalnie dla środowiska WindowsTM. Oprogramowanie to wspomaga w kierowaniu marki w jej częstej energii w kwestii ewidencji oraz obsługi wydarzeń gospodarczych.

Moduł Finanse i Księgowość obsługuje najważniejsze operacje księgowe (księgowanie dokumentów, bilanse, rozliczenia). Moduł Analizy Finansowe jest zbyt zadanie wspomagać pracę działu finansowo-ekonomicznego przedsiębiorstwa. Aplikacja Środki Trwałe ułatwia w prawdziwym stopniu prowadzenie ewidencji oraz inwentaryzacji środków trwałych, wartości prawych i wewnętrznych. Moduł Kadry i Płace dostarcza do prowadzenia wynagrodzeniami oraz danymi ludzi. Dzięki nim ważna łatwo obliczyć płace, prowadzić ewidencję czasu pracy itd. Chroni on w rozliczeniu się z US oraz ZUS. Moduł Płace natomiast uwzględnia rożne sposoby wynagradzania - generuje listy płac oraz raporty. Drukuje także potwierdzenia przelewów. Aplikacja Handel uczestniczy w sprawy sprzedaży oraz gospodarki magazynowej (ewidencja stanu magazynowego). Dzięki niemu jest możliwość wystawiania dokumentów magazynowych, sprzedaży, zakupu itd. Jest korzystna dla marek posiadających kilka oddziałów a w sumie zgodna z drukarkami i kasami fiskalnymi. Moduł Faktura jest polecany w oddziałach handlowych oraz sprzedaży. Umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży (faktury, rachunki). Współpracuje z drukarkami fiskalnymi. Moduł Mała Księgowość został zaś przygotowany dla firm, które prowadzą księgowość uproszczoną. Pomaga on w ewidencjonowaniu i obsłudze rozliczeń z ZUS (współpracuje z programem Płatnik). Dzięki niemu można mówić rozrachunki z tytułami i pracownikami. W dużym stopniu ułatwia analizy dochodowości.