Pospiech katarzyna

program gastronomicznySystemy dla gastronomii - oprogramowanie Polkas Kraków

Ogień jest mocno niszczycielską siłą. Gdy na domowej możliwości znajdzie wrażliwe na spalenie substancje, poddaje je pełnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć niemal każde znane nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W współzależności od spalanego materiału do poskramiania pożarów daje się różne środki gaśnicze. Najprostszym jest tak woda. Lecz nie w jakimś przykładu można się nią służyć. W pożarach używa się i dość często piany czy proszków. Mniej znanym faktem jest wykorzystywanie pary wodnej do dławienia ognia i zapobiegania jego rozkładania się. Mniejsza popularność pary wynika że spośród tego, że ważna ją wykorzystywać wyłącznie w mieszkaniach zamkniętych i do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako materiał gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie przydaje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie przykłada to, iż nie ważna z niej otrzymywać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest pomocnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w pomieszczeniach dostarczających do suszenia drewna, jednak metraż tych zajęć nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na dawaniu jej pod ciśnieniem w teren pożaru. Dzięki temu występuje rozrzedzenie gazów palnych przemieszczających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego rozwój, a po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę wykorzystuje się nie właśnie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale także cieczy i gazów. Natomiast w współczesnych wypadkach ogień musi się szerzyć tylko na terenie zamkniętym. W dziale otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako środek gaśniczy.