Para wodna przegrzana

Para wodna jest często używanym środkiem gaśniczym. Podaje się ją zaledwie w mieszkaniach zamkniętych o małej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na prostych powierzchniach nie daje pożądanych rezultatów. Para jest niewielki ciężar zdrowy również w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Reklamuje się stosowanie pary wodnej w pomieszczeniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny więc być zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną kojarzy się do gaszenia pożarów, jakie mogą zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w miejscach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako materiał gaśniczy że istnieć użytkowana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie wchodzą w odpowiedź z wodą w pewnych warunkach temperaturowych. Nie pokazane jest oraz zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w produktu związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces palenia jest niemożliwy. Para wodna rozcieńcza palne gazy w powierzchni spalania. Najbardziej funkcjonalne i skuteczne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka jest oferowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być praktyczna tylko w ostatnich pomieszczeniach, co do których posiada się pewność, iż nie leżą w nich pracownicy. Z ciekawości na długie ciśnienie gaśnicze para potrafiła być zła dla zdrowia, i nawet życia ludzkiego.