Para wodna co to jest

Para wodna jest zwykle używanym środkiem gaśniczym. Przyjmuje się ją zaledwie w pomieszczeniach zamkniętych o małej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na wysokich powierzchniach nie daje pożądanych efektów. Para ma zły ciężar zdrowy oraz w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

szuflada do kasy fiskalnejSzuflady kasowe do kas fiskalnych Polkas Kraków

Zaleca się stosowanie pary wodnej w miejscach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny to żyć zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną rzuca się do gaszenia pożarów, które potrafią zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w miejscach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako środek gaśniczy może być przypisywana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie zachodzą w odpowiedź z wodą w określonych warunkach temperaturowych. Nie niezbędne jest i zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w wyniku kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces spalania jest trudny. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w strefie spalania. Najbardziej sprawne i ekonomiczne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka stanowi dostarczana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako środek gaśniczy "steam fire extinguishing"może być kojarzona jedynie w współczesnych miejscach, co do jakich posiada się pewność, że nie są w nich pracowniki. Z racji na długie ciśnienie gaśnicze para mogłaby być trująca dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.