Pakowanie prozniowe wady

Pakowanie próżniowe daje dużą moc nad tradycyjnymi formami pakowania i chronienia. Produkty włożone w ten możliwość dłużej utrzymują świeżość również są popularniejsze w transporcie na znaczniejsze odległości.

Robią one na prawdzie odsysania powietrza z opakowania foliowego, które stanowi jednocześnie zgrzewane i hermetycznie zamknięte. Ważne części każdej nawet podstawowej pakowarki to pompa odsysająca powietrze oraz listwa zgrzewająca. Wyróżniamy dwa rodzaje pakowarek: - pakowarka komorowa - gdzie cały produkt w opakowaniu jest napełniany we wnętrzu specjalnej komory. Powietrze jest odsysane z wszystkiego wnętrza komory. Jest ostatnie wyjątkowo znana forma. Po dokonaniu procesu zwykle komora rozpoczyna się samoczynnie. Ten model urządzenia pozawala na zdrową powtarzalność procesu i elastyczność w wyborze parametrów ważni i wartości zgrzewania. Rozmiary urządzeń wahają się z małych umożliwiających pakowanie jednego towaru na raz do bardzo silnych wymagających specjalnych kół działających w przemieszczeniu sprzętu. - pakowarka listwowa - ukazuję się zewnętrznym typem ssania. Przeważnie stanowi ona niewielkich rozmiarów. Produkty znajdują się na zewnątrz urządzenia i do materiału jest wkładany jedynie koniec worka. Odsysanie więc podejmuje się na zewnątrz komory. Dla tego typu urządzania chciane są specjalny typ worków przyśpieszające cały proces pakowania próżniowego.

Pytanie zasadnicze jest, jaki rodzaj wybrać? Pakowarka listwowa zapewnia lepszą mobilność. Jest ona ponad na pewno tańsza niż jej komorowy odpowiednik. Pakowarka listwowa umożliwia obróbkę produktów o niezwykłych wzorach oraz gabarytach. Za pakowarką komorową przemawiają i mniejsze koszty materiałów eksploatacyjnych, głównie worków. Powtarzalność procesu pakowania i powiązana z ostatnim większa miarę pakowanych materiałów na dzień. Dla zastosowań amatorskich czy w krótkiej gastronomi wystarczy mała bezkomorowa pakowarka. Dla zastosowań komercyjnych w znaczących sklepach czy zakładach produkcyjnych skuteczniejszym rozwiązaniem będzie wybór pakowarki komorowej. Przyśpiesza to proces pakowania i w znaczniejszym horyzoncie czasowym pozwoli na zaoszczędzenie kosztów worków. Na Krajowym targu jest wielu producentów pakowarek. Tepro to firma produkująca pakowarki próżniowe, będąca na placu już 50 lat!