Oswietlenie led off road

Oświetlenie awaryjne LED w domach użyteczności publicznej rozumiane jako element systemu bezpieczeństwa pożarowego, muszą spełniać szereg wymagań, których treść objęta jest również w przepisach, jak również normach związanych z ochroną przeciwpożarową oraz oświetleniem. Z tych reguł wynikają konkretne parametry urządzeń i osprzętu oraz badają one sprawy dotyczące rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych, jakie należy ustalić w odpowiednio wykonanej instalacji oświetlenia awaryjnego. Niestety, nawet inżynierzy tworzą w współczesnej substancji błędy, a wśród najczęściej powtarzanych pomyłek przy projektowaniu systemu oświetlenia awaryjnego LED można zastąpić:

brak obliczeń dotyczących przewidywanego natężenia oświetlenia awaryjnego na możliwości ewakuacyjnej, niepotrzebne przyjmowanie do obliczeń współczynników odbić od ścian, podłogi lub sufitu, brak uwzględnienia sprawności opraw w pozycji bateryjnej, zwłaszcza zaś sprawności opraw z inwerterami, brak zamontowania oświetlenia awaryjnego za jedynymi wyjściami ewakuacyjnymi a w powierzchniach szczególnych, a i przy sprzęcie przeciwpożarowym i medycznym o dobrym natężeniu, umieszczanie opraw ze znakami ewakuacyjnymi w tłach niewidocznych lub zasłoniętych przez reklamy czy elementy konstrukcyjne danego obiektu, wybieranie urządzeń, jakie nie spełniają wymaganych zasad stanów nie kształtują się do operowania w racjonalnych warunkach (np. nie posiadających wyświetlania parametrów ładowania bądź rozładowania baterii i stosowanie opraw z inwerterami w temperaturze poniżej pięciu okresów w klas Celsjusza), brak spełniania wymogu, żeby zanik zasilania w podrozdzielni uruchamiał oświetlenie awaryjne w taki metoda, ażeby nie powodować przy tym wszelkiego rozładowania baterii, brak stosowania dynamicznego oświetlenia awaryjnego LED w polach, gdzie ewakuacja może okazać się bardziej złożona, brak uwzględnienia sposobu użytkowania konkretnego budynku oraz warunków ewakuacji do zaplanowanej koncepcji oświetlenia awaryjnego (np. ewakuacja wielopoziomego szpitala będzie całkiem wolniejsza niż ewakuacja obiektu jednopoziomowego typu supermarket).

Zaniechanie dopracowania pomysłu i dopasowania systemu oświetlenia awaryjnego do obowiązujących przepisów że posiadać opłakane wyniki nie wyłącznie dla wykonawcy przedsięwzięcia, a przede wszystkim dla potencjalnych poszkodowanych w sukcesu zaistnienia realnego zagrożenia. Wszak oświetlenie awaryjne LED z założenia służy ułatwieniu ewakuacji, zatem nie wolno bagatelizować niuansów, ponieważ potrafią one wpłynąć na skuteczność akcji ratunkowej. System dedykowanej drogi ewakuacyjnej a sposób dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego umożliwiają elastyczne dostosowanie warunków ewakuacji do zaistniałej sytuacji pożarowej na drodze ewakuacyjnej (np. zadymienie drogi ewakuacyjnej bądź pożar w klatce schodowej). Dzięki wysoko wymienionym rozwiązaniom możliwe jest dopasowanie warunków ewakuacji i oświetlenia awaryjnego do systemu użytkowania konkretnego obiektu.