Oczyszczenie nuty

Filtry magnetyczne stanowią całkiem nową strategię w kierunku oczyszczania cieczy z części. Ale są standardowym rozwiązaniem w sukcesu olejów, a jeszcze płynów chłodzących. Filtracja magnetyczna jest wysoce ekonomiczna, skuteczna oraz ekologiczna.

Filtry magnetyczne w decydującej mierze dane są do zabezpieczenia przemysłowych instalacji centralnego ogrzewania, a także czystej wody. Poświęcone są jednocześnie do ochrony instalacji chłodzących oraz grzewczych, a też wszystkiego typie urządzeń, które są położone w omawianych instalacjach. Filtry magnetyczne chronią przede wszystkim przed zanieczyszczeniami ciałami stałymi. Filtry magnetyczne dążą w decydującej mierze do zapobiegania wszelakim uszkodzeniom instalacji oraz zamontowanych w niej urządzeń. Ponadto posiadają na planie zwiększenie efektywności zainstalowanych magnetyzerów. Dodatkowo dają szansa obniżenia kosztów eksploatacji czy konserwacji urządzeń oraz zmniejszają opory przepływu wody lub cieczy w budowie. Filtr magnetyczny posiada wiele zalet, i zarazem znacznie dobrze zastosowań. Z filtrami magnetycznymi można się spotkać przy budowach wodociągowych (zasilanie wodą instalacji), przy instalacjach zamkniętych, przy pomocy pojedynczych urządzeń zasilanych wodą użytkową (przykładowo pralka), w budowach z wymuszoną cyrkulacją. Wybierając odpowiedni filtr magnetyczny należy skupić się przede każdym na parametrach procesowych. Chodzi tutaj w pierwszej mierze o charakter, rodzaj cieczy procesowej, wielkość i ilość zanieczyszczeń, a jeszcze wydajność, jaką chcemy kupić i oczekiwana skuteczność filtracji. W filtracji magnetycznej nie jest materiałów stosujących się. Elementy robocze filtra można wyczyścić, i same filtry magnetyczne mają niski opór przepływu. Niektóre filtry magnetyczne są możliwość wyłapywania cząstek o mas poniżej 1 mikrona. Zanieczyszczenia z filtra usuwane są w twarzy półsuchej, dlatego ubytek cieczy jest mocno niższy. Jednakże filtracja magnetyczna rodzi wyższe koszty inwestycyjne. Przede wszystkim koszt filtra magnetycznego jest istotnie cenniejszy niż w przypadku standardowych filtrów membranowych. W treści jest ostatnie wyjątkowa wada filtrów magnetycznych, która stanowi głównie szybko niwelowana dzięki wysokiemu zminimalizowaniu kosztów eksploatacyjnych.