Nowa dyrektywa unijna zamowienia publiczne

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, które potrzebują istnieć dokonane przez wszystkie produkty, które są dane do wykorzystania w strefach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z regułą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, realizowanych w poszczególnych krajach członkowskich regulowane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią być niezgodne z przepisami dyrektywny, ani nie może podchodzić do zaostrzenia wymagań narzuconych przez dyrektywę.

przenośna kasa fiskalnaNowe przenośne kasy fiskalne Polkas

Dyrektywa Atex została ustanowiona w bycie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, które jest zjednoczone z wykorzystaniem dowolnego produktu w obszarach, w których może istnieć atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi dużą odpowiedzialność za określanie, czy konkretny produkt podlega ocenie zgód z normami atex a za dostosowanie danego towaru do tych wartości. Atest atex jest reklamowany w wypadku produktów, które znajdują się w okolicy zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia początkiem istnieje obecne przestrzeń, gdzie produkuje się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w wymieszaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do unie takich substancji zalicza się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Mogą zatem żyć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu dochodzi w sukcesu, kiedy duża dawka energii czerpiąca z skutecznego źródła zapłonu trafia do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru dociera do wybuchu, który stanowi ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.