Modulowy program nauczania technik uslug kosmetycznych

Program Optima to sieć wielu połączonych ze sobą modułów idących w oparciu o tą jedną bazę danych. W zależności od specyfiki danego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program siedzi w tłu sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) również w grupie on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub wyższy).

Program Optima pracuje jedynie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy zaznajomić się z dodatkowymi wymaganiami konfiguracji sprzętu elektronicznego oraz treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy dany jest dla przeciętnych oraz małych przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z pozostałymi elementami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Idzie na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie kosmetyk do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności związanych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami drugimi z urzędu narodzenia dziecka, - podział wypłaty odszkodowania na gotówkową i przelewy ze wskazaniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów zawieranych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, aneksy do umów, - sporządzanie informacji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry natomiast płace posiada dodatkową pracę jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Można go złączyć z planem Comarch ERP XL, z sposobem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie oddanych do organizmu Optima pozwala na sprawną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z organizmem Płatnik, co zezwala na prowadzenie rozliczeń z ZUSem.