Krajalnica reczna do frytek

Atex training, czyli zakres kierowania jest analizowany i poprawiany do spraw danej firmy czy organizacji. Poniższa lista pokazuje najistotniejsze zagadnienia, na bazie których opracowany zostaje końcowy plan szkolenia. Lista ta, w odpowiednich wypadkach, może stać rozbudowana o kolejne zagadnienia.

Szkolenie atex obejmuj:
podstawy prawne związane z bezpieczeństwem wybuchowym: dyrektywa ATEX137 oraz rozporządzenie krajowe,
dyrektywa ATEX95 oraz rozporządzenie krajowe;  wzajemne relacje między obiema dyrektywami ATEX137 i ATEX95,
podstawy prawne związane z bezpieczeństwem pożarowym: rozporządzenie MSWiA 7.06.2010 r. dotyczące ochrony przeciwpożarowej pomieszczeń, obiektów budowlanych i mieszkań; wzajemne styczności z poradą ATEX137,
ważne zasady oceny i stanowienia stref zagrożenia wybuchem; skrajna ocena przydatności parametrów wybuchowości gazów, oparów cieczy i pyłów,
uziemienia elektrostatyczne – waga trudności, wzory i praktyczne rozwiązania techniczne,
typy zabezpieczeń przeciwwybuchowych branych w sektorze i ważne prawdy ich doboru; główne zasady zabezpieczania instalacji procesowych przed zagrożeniem wybuchem,
przykłady jednostki ilustrujące skuteczność używania poszczególnych systemów zabezpieczeń przeciwwybuchowych,
ważne zasady bezpiecznego wykonywania prac i eksploatacji maszyn w powierzchniach zagrożenia wybuchem,
przykładowe sytuacje wybuchów w przemyśle,
stopień oraz dyspozycyjność wentylacji, a zasięg strefy zagrożenia wybuchem, na dowodzie instalacji gazowych, wodoru, gazu propan-butan, acetylenu; punkty ładowania akumulatorów, szafy bezpieczeństwa do przechowywania substancji chemicznych,
maszyny elektryczne w strefach zagrożenia wybuchem – ogólne wytyczne dopasowania urządzeń,
zagrożenie niebezpieczną awarią w sektorze; wybrane trudności połączone z przechowywaniem, odpylaniem, układy nawęglania w elektrowniach, ograniczenia powiązane z stosowaniem systemu odciążenia wybuchu,
zagrożenia procesowe i szybkie na procesach biomasy.