Kasa fiskalna ipad

tanie kasy fiskalne kraków

Ostatnie nowości w ustawie o VAT, które zaczęły działać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z wykorzystaniem kasy fiskalnej wśród kolejnych grup przedsiębiorców. I chociaż nadal część przedsiębiorców jest usunięta z obowiązku wydawania paragonów, to instytucji oferujące swoje usługi klientom samym są zobligowane do rozliczania prace z użyciem kas fiskalnych.

Kto musi posiadać kasę fiskalną? Kasy finansowe są potrzebne w przedsiębiorstwach, które naszą rolę jadą do kobiet fizycznych (B2C). A firmy, których roczne zakupy nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z zmianie jeśli przedsiębiorca rozpoczyna działalność w trakcie trwania roku podatkowego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym ciągu istnieje katalog działalności, jakie nie podlegają konieczności wydawania paragonów wydawanych przez kasę fiskalną.

Pomoc i obowiązki związane z byciem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie czerpać z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do miejscowego urzędu skarbowego wraz z podaniem adresu, gdzie kasa będzie używana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy zwrócić oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - technologiczne oraz proste - znane w ustawie o podatku VAT. Wymogi formalne, które należy wykonać przed podjęciem używania kasy, połączone są jeszcze z ulgą, jaką ważna uzyskać za zakup kasy. Ulga, związana z nabyciem kasy, ma do 90% kosztów zakupu kasy, chociaż nie dużo niż 700 zł. Posiadacz kasy musi jeszcze pamiętać o jej pewnym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może następować rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego sezonu może spowodować konieczność zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to jeszcze konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom oraz przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata oczekując z zakończenia roku rozliczeniowego, w jakim stanowiły wręczone. Użytkownik kasy musi także drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - tworzone przez kasę fiskalną.