Instalacje przeciwwybuchowe normy

Oznaczenie EX jest profesjonalnym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które łączone stanowi dla urządzeń i sposobów ochronnych czy ich fragmentów i części.

W stosunku ze konkretnymi rozbieżnościami w terenie bezpieczeństwa w krajach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu ważnych wartości w jednych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwoliły na dużo prostszy oraz większy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która okazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, które są dane do publikacji w współczesnych strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych zasadach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w dziale ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które przeznaczone są do aktywności w powierzchniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w charakterze ochrony i bezpieczeństwa zatrudnionych na znaczeniach, na jakich potrafi wystąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde urządzenia EX, winnym być wystarczająco oznakowane i przejść szereg testów, które mają na planie wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza przyjęła w 2003 roku, ściśle tworzą i uściślają zasady pracy oraz świadczenia tego typu urządzeń. Dobrze na problem Atex znajdziesz tutaj.