Gotowanie fasolki szparagowej

Tłumaczenia ustne umożliwiają komunikację pomiędzy rozmówcami wysławiającymi się w dwóch różnych językach znaczonych bądź w sukcesie, gdy jedna z głów posługuje się językiem migowym. Sama czynność określana mianem tłumaczenia ustnego, to wydawanie identycznego znaczenia pomiędzy ludźmi pracującymi innymi językami, zaś końcem tej energii jest zawarcie komunikacji i przekazywanie informacji. Tłumaczenia ustne w przeciwieństwie do tłumaczeń pisemnych, dzieją się w okresie rzeczywistym, co świadczy, iż przekład wypowiedzi zawsze przeprowadzany jest na bieżąco. Istnieje kilka metod tłumaczenia ustnego, oraz najbardziej wielkimi i powszechnie użytkowanymi są tłumaczenia symultaniczne oraz konsekutywne. Tłumaczenia ustne symultaniczne wykorzystywane są podczas światowych konferencji, gdzie wypowiedzi zagranicznych gości tłumaczone są przez specjalistów wysłuchujących przemówień przez słuchawki w dźwiękoszczelnych kabinach.

Symultaniczność tych przekładów liczy na równoczesnej translacji ze słuchu, gdzie komunikat docelowy powstaje zaraz po usłyszeniu uwagi w języku wyjściowym. Tłumaczenia ustne konsekutywne dotyczą z kolei sytuacji, kiedy tłumacz rozpoczyna interpretowanie i translację tylko po ukończeniu wypowiedzi przez prelegenta. Zwykle tłumacz konsekutywny pozostaje w otoczeniu rozmówcy podczas wysłuchiwania mówcy oraz produkuje w trakcie notatki, a później wygłasza przemówienie w języku docelowym imitując możliwie najwierniej stylistykę oryginalnej wypowiedzi. Wszystka z wymienionych technik tłumaczeń jest swoje wady oraz zalety, ponieważ nie sposób jednoznacznie orzec o mocy jednej spośród nich. Rzecz jasna, istnieją i inne formy tłumaczenia ustnego (np. tłumaczenie szeptane, tłumaczenie zdanie po zdaniu lub tłumaczenie a vista), które zajmują charakter bardziej otwarty oraz nie wymagają aż tak silnego zaangażowania jak wcześniej wymienione techniki, stąd znajdują zastosowanie podczas spotkań nieformalnych.