Gaszenie pozaru w czasie powstania opis sytuacji

Pożary można gasić na parę rodzajów, wszystko zależy ale od nowych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego ilość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie pamięta więcej czas, który upłynął od czasu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

system wms w magazynie

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych alkoholi w przestrzeni spalania a na obniżeniu stężenia tlenu do cenie, w której spalanie zatrzymuje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, osiąga się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w okolicy spalania. Warto i dodać, że najlepsze rezultaty gaśnicze znajduje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, zachodzące w mieszkaniach zamkniętych, dających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie a najczęściej zajmuje się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest nieodzowna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna kierowana istnieje więcej do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie lub i zabezpieczenie miejsca pożaru z zastosowaniem pary wodnej, będzie tymże niezwykle silne, im ogromniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W sukcesach pożarów gazów, para wodna i przedstawia się pomocna, jednak absolutnie w mieszkaniach zamkniętych o małej kubaturze. Ponadto, pary wodnej stosuje się jeszcze do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak narzędzia elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako środek gaśniczy, nie że być wiązana na prostych przestrzeniach. Aczkolwiek nie tylko. Pary wodnej nie należy używać w przypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie zwraca się jeszcze w pomieszczeniach, w których zapewne ona wykonać poparzenia wydobywających się w nich pracowników. Korzystając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można łatwo się poparzyć. Gaszenie parą wodną miesza się również z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.