Fryzjer a kasa fiskalna

Na start warto wspomnieć co liczy serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie poprawki produkowane w ciągu gwarancji i po upływie gwarancji, a i niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej odpowiada za wpisy do książki serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów sprzedaje swoim klientom dodatkowe usługi: szkolenia z obszaru obsługi kas fiskalnych, a ponadto uwaga w właściwym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W terminie obowiązkowych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza następujące czynności: – ocenia stan plomb kasy też ich spójność z napisami w pozycji serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego możliwość, zgodę z napisami w pozycji kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, zwłaszcza w terenie emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty podstawowej i elementu fiskalnego co do jedności z dokumentami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu zgodnie z zastrzeżeniami wpisuje w pozycji serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny pragnie być przygotowany również wtedy, kiedy użytkownik kasy zawiesił naszą rolę lub z jakiejkolwiek przyczyny zaprzestał rejestrowanie ruchów na kasie fiskalnej, a nie wyrejestrował kasy. 2. W terminie przeglądu technicznego badane są przede ludziom te fakty konstrukcyjne kasy, które są odpowiedzialne za rejestrowanie obrotów i jakich nieprawidłowe działanie mogłoby wpłynąć na krótkie wyliczanie podatków. Tak a w czasie przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które wjeżdżają na funkcjonowanie kasy, ani także nie sprawdza, lub pozostałe elementy wyposażenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, użytkownik może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i zmianę uszkodzonych elementów, lecz będą wtedy rzeczy wykonywane poza przeglądem technicznym.