Filtr pylu

W moc gałęziach przemysłu przechodzimy do działania z potrzebą odpylania pyłów, które są mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Istnieją wówczas ważne procesy związane z przeróbką węgla kamiennego, drewna w sektorze drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w przemyśle spożywczym, pyły grające w sektorze chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który stał przeprowadzony razem z unijną dyrektywą Atex.

kasy fiskalne sklepoweJaka kasa do sklepu spożywczego? - Artykuły - Baza wiedzy - Polkas - Kasy fiskalne, wagi Kraków

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych stanowimy w możliwości urządzenia oraz wszelkie instalacje zrobione zgodnie z prawą dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą istnieć one grane dla odpylania pyłów chodzących do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze systemy filtracyjne mają kategorie 3D. Osiągnie toż na dawanie ich w dowolnym miejscu, która jest zdana do strefy niezagrożonej wybuchem jak zarówno w dziedzinach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń jesteśmy dwie istotne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technologia ta używa systemy automatycznie działające na start ciśnienia wybuchowego i tłumiące w zarodku powstający wybuch. System jest urządzony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, przedstawia go do centrali, jaka z zmian rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze środkiem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego spędzenia to zaledwie około 60 ms. Bardzo silne stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Odnosi się ona do użycia wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które stosują ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym stylem, ciśnienie jakie panuje w ochranianym urządzeniu zostanie zmniejszone do wartości niestanowiącej zagrożenia. Używamy różnego typu wykonania techniczne membran: okrągłe lub prostokątne, płaskie lub wypukłe, zaopatrzone w czujnik zerwania bądź nie, wykonane ze określeni węglowej lub kwasoodpornej. Z pomoce na kształt płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, niezbędne jest wskazanie strefy niebezpiecznej w strefy obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w zasięgu konkretnej instalacji, każde jej akcje i elementy są łączone w taki podejście, żeby one też nie były przyczyną powstania źródła zapłonu pyłów.