Enova365 chmura

Enova365 jest całkowicie naszym systemem ERP, który pomaga panowanie w określonym przedsiębiorstwie. Program ten jest gotowe rozwiązanie dane do zarządzania zarówno firmami, kiedy i pracami. Architektura całego oprogramowania buduje się na modułach. Mówią one za dany obszar działania danego przedsiębiorstwa. Może wówczas stanowić sprzedaż, księgowość, kadry, czy obsługa klienta. Wszystkie składniki są ze sobą zintegrowane. Dzieje się właśnie dzięki wspólnej podstawie danych.

 

Całe oprogramowanie jest przystosowywane do danej organizacji. Stąd oraz jest ono tanie w trzech wersjach, takich jak enova365 srebrna, enova365 złota i enova365 platynowa.
Srebrna wersja to oprogramowanie dane w centralnej mierze dla średnich i średnich przedsiębiorstw. Obsługa podatkowo-finansowa dokonuje się przy pomocy Księgi Przychodów i Rozchodów.
Złota wersja dana jest dla wymagających klientów. Grupa ta poświęcona stanowi dla przeciętnych oraz licznych przedsiębiorstw. Posiada moduły obsługujące sprzedaż oraz kadry tudzież płace oraz wzbogaconą funkcjonalność w związku do grupy srebrnej.
Platynowa wersja zaspokaja najwyższe wymagania użytkowników. System ten zależy w żaden środek nie ograniczonej rozbudowie.
Czerpanie z programu enova może robić się na chwila rodzajów. Że wtedy istnieć doskonała działalność na komputerze w oknie programu. Z planem można również skupiać się przy pomocy przeglądarki internetowej lub przy pomocy urządzenia dotykowego.
Sposób można wdrożyć do przedsiębiorstwa między innymi poprzez zakup bezterminowej licencji. Oprogramowanie można jeszcze wynająć i kupować okresowy abonament.

System założony istnieje w szczególności dla poprawy wydajności operacyjnej przedsiębiorstwa. Jest eksperckim oprogramowaniem, który sprzyja nie tylko procesy pracy, lecz również wspiera podejmowanie decyzji. Pomaga rozwiązywać tematy i pracuje w obiektu unikania błędów. Jest sprawdzonym rozwiązaniem, wykorzystywanym przez tysiące naszych firm.

System enova365 zawsze odpowiada tym potrzebom firmy. Ukazuje się doskonałą wartością oraz największą efektywnością w wprowadzaniu żyć i oszczędzaniu. Ponadto praktycznie go uzupełniać i rozbudowywać o inne moduły.