Dyrektywa unijna gvo

Dyrektywa ATEX w własnym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Odnosi się do produktów przeznaczonych do praktyki w okolicach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać rygorystyczne wymagania ograniczające się nie ale do bezpieczeństwa a także do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W sprawa przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a także połączone spośród tym jakieś procedury oceny w pierwszej mierze zależne są od poziomu zagrożenia środowiska, w którym określone urządzenie będzie działało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi wykonywać określony produkt, żeby mógł być praktyczny w dziedzinach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie wielkie zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Stanowi ich dwie. W liczbie części znajdują się urządzenia, które wiąże się w podziemiach kopalni także na powierzchniach, jakie mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część kojarzy się do urządzeń, które korzysta się w następnych miejscach, a które potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla wszystkich urządzeń funkcjonujących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej szczegółowe wymagania można z możliwością odnaleźć w miarach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia przyjęte do kariery w okolicach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien stanowić znany, widoczny, stały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub jedne urządzenia w planu zapewnienia zgody z prawymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.