Dyrektywa unijna bhp

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, które wymagają być zadowolone przez każde produkty, które są przeznaczone do wypełnienia w okolicach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z dyrektywą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, realizowanych w danych krajach członkowskich określane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą stanowić inne z przepisami dyrektywny, ani nie może dochodzić do zaostrzenia wymagań wymuszonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została przedstawiona w życie, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko, jakie jest zespolone z wykorzystaniem dowolnego materiału w rejonach, w jakich może istnieć atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi dużą odpowiedzialność za określanie, czy konkretny towar podlega ocenie współprac z racjami atex także za dostosowanie danego artykułu do aktualnych zasad. Atest atex jest wymagany w sukcesu produktów, jakie dostają się w okolicy zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia początkiem stanowi toż przestrzeń, gdzie robi się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w zestawieniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do rodziny takich substancji kwalifikuje się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Mogą to istnieć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu wchodzi w sukcesu, jak duża część energii wychodząca z efektywnego źródła zapłonu wchodzi do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru podchodzi do wybuchu, który decyduje ważne ryzyko dla istnienia i zdrowia ludzkiego.