Dyrektywa ue o ziololecznictwie

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wznosi się do wyrobów przeznaczonych do akcji w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić surowe wymagania kojarzące się nie właśnie do bezpieczeństwa a także do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W projektuj przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a jeszcze połączone spośród tym całe procedury oceny w decydującej mierze zależne są z poziomu zagrożenia środowiska, w jakim specjalne narzędzie będzie tworzyło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi spełniać dany produkt, aby mógł być brany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo duże zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Jest ich dwie. W liczbie grupie otrzymują się urządzenia, które odnosi się w podziemiach kopalni także na powierzchniach, jakie mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa sprowadza się do urządzeń, które korzysta się w następnych miejscach, ale jakie mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla każdych urządzeń chodzących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej powszechne wymagania ważna z łatwością odkryć w zasadach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania dopuszczone do praktyki w dziedzinach zagrożonych wybuchem powinny być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien stanowić piękny, widoczny, mocny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub jedno narzędzia w planie zapewnienia zgód z obowiązującymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.