Dyrektywa a rozporzadzenie unijne roznice

Dyrektywa ATEX to naturalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą robić produkty zbliżone do użytku w okolicach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, gdyż jak wiadomo swobodny przepływ artykułów to niepowtarzalne z pierwszych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany pozostał w Prawu Ministra Role w istocie zasadniczych wymagań dla urządzeń oraz stylów ochronnych oddanych do gruncie w strefach zagrożonych wybuchem oraz dokumentów oraz reklamie pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie opisano w szkoła szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i techniki, które musi spełniać towar w relacje od środowiska w którym będzie on traktowany. Należy jednak pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi i spełniać wytyczne wynikające z kolejnych obowiązujących ustaw dotyczących danego asortymentu i stanowić wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym traktowana jest przedmiotowa dyrektywa są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich mówienia. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu winien stanowić niezwłocznie wycofany z rynku. Służy to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat powiązanych z złymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budowy i narzędzi można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na pojedynczym miejscu pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi materiały w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne podstawy są zharmonizowane z poradą ATEX. Na obszarze wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.