Certyfikowane tlumaczenie

elektroniczny obieg dokumentów w firmieNowości w Sage: Kadry i Płace One Payroll oraz Elektroniczny Obieg Dokumentów | Systemy ERP | POLKAS

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go substancjami grożącymi wybuchem, konieczne jest praktyczni urządzeń i rozwiązań instalacyjnych spełniających normy opisane w przepisach działających na gruncie całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX “atex installation” – unormowania prawne
Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i konieczności wykorzystania certyfikowanych urządzeń w okolicach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC.
Regulacje w obszarze ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i mechanicznego i wszystkich systemów kontroli przeciwwybuchowej, stosowanych w układzie z działalnością morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX
Dyrektywa obejmuje zarówno wszystkie maszyny, aparaty, jak również elementy kontrolne, które wykonują w strefach zagrożonych wybuchem. De facto każde urządzenia otrzymujące się w takich strefach powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, podobnie jak cała instalacja ATEX powinna spełniać wymogi informacje.
W ramach dyrektywy urządzenia oraz sprzęty objęte certyfikacją wydano na dwie grupy. Do pierwszej zaliczono sprzęt wykorzystywany w przemyśle wydobywczym (kopalnie), do unii drugiej wszystkie pozostałe urządzenia. Istnieją aktualne w szczególności odpylające instalacje ATEX chodzące na przypadek w sektorze drzewnym lub lakierniczym i wszelkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca wykonująca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w polach zagrożonych wybuchami, razem z prawami zawartymi w dyrektywie, powinien być wykonany zgodnie z zawartymi w niej wytycznymi, co w realizacji ma doprowadzać do zmniejszenia ryzyka wybuchu i podniesienia zakresu bezpieczeństwa pracowników oraz urządzeń (oraz środowiska) tworzących w warunkach dużego stężenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.