Biuro rachunkowe efekt

Biuro rachunkowe jako podmiot gospodarczy świadczy usługi w kierunku rachunkowości, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. Pomocy te sprawia na sytuację innych podmiotów ekonomicznych i pracy, a oraz osób fizycznych. Zawierając umowę zleceniobiorca, czyli biuro rachunkowe, zobowiązuje się do pełnienia obowiązków połączonych z wykonywaniem prawa podatkowego, prawa pracy, a ponadto praw powiązanych z ubezpieczeniem społecznym.

Optima Biuro Rachunkowe zostało stworzone, żeby uprościć pracę biur rachunkowych, wykonujących seryjnie innego rodzaju operacje. Moduł Optima jest nierozerwalnie wymieszany z biurem rachunkowym, a wszelkie dane potrafią być aktualizowane i synchronizowane na bieżąco. Umożliwia to księgowemu podjęcie działalności bez dodatkowego logowania się. W współzależności od mocy i sposobu firmy można użyć różne moduły jakie zawiera program Optima Biuro Rachunkowe. I właśnie np. moduł Księgi Podatkowe umożliwia łatwą obsługę księgową firm. Pozwoli na rozliczenia z Urzędem Skarbowym, zgodnie z najróżniejszymi przepisami. Inny element Księga Handlowa pozwoli na wykonywanie ksiąg zgodnie z najnowsza ustawą o rachunkowości. Procesy księgowania są w duzi zautomatyzowane. Moduł ten ewidencjonuje podatek Vat. Umożliwia także przesyłanie deklaracji w porządek elektroniczny. Kolejny moduł Środki Trwałe daje możliwość biurom rachunkowym prowadzenia dla klienta ewidencji środków trwałych, a jeszcze wartości prawnych i lekkich. Pozwala zarówno na rozplanowanie amortyzacji. Automatycznie księguje także odpisy amortyzacyjne, rejestruje historię środka trwałego. Moduł Kadry natomiast Płace nalicza i daje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS. Umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Współpracuje z planem Płatnik. Koryguje listy płac oraz wysyła informacje do Urzędu Skarbowego. Wszystko to dzieje się razem z najróżniejszymi przepisami, jakie są ciągle aktualizowane. Program Optima jest łatwo wybieranym oprogramowaniem przez biura księgowe i doradców podatkowych. Jest prosty w wersji dużej i kształtu usługowym dostępnym poprzez internet.